Reuzenzilverspar

Houtsoort : Reuzenzilverspar
Engelse naam : Grand firm fir
Alternatieve naam : Grand fir, Giant fir, Lowland white fir, Great silver fir, Western white fir, Vancouver fir, Oregon fir
Botanische naam : Abies grandis
Type : Naaldhout
Omvang van boom / Hoogte : 30 - 60 m
Stam / Doorsnede : 1 - 1,2 m
Localiteit : Europa, Noord Amerika
Meer informaties : Wikipedia
Soortelijk gewicht : 0.35
Soortelijk gewicht (12% MC) : 0,45
Janka Hardheid : 2180 lbf
Breukmodulus : 60,3 MPa
Elasticiteit : 10,55 GPa
Breeksterkte : 35,9 MPa
Krimp : Radial : 3,4%
Tangential : 7,5%
Volumetric : 11,0%
T/R Ratio : 2,2
m³/BDU : 3,11
m³/BDMT : 2,86
Ton/BDU : 2,93
Tonne/BDU : 2,66
Tonne/BDMT : 2,44