<--select * from forum_topic where i_id_country in (24) and s_pub = "1" and i_id_user <> "2" order by s_top desc, d_mdate desc limit 0,100--> Prikbord / Forum - - TIMBERPOLIS

Prikbord / Forum

Waarschuwing: In dit forum zijn de opinies van de bezoekers van de websites gepresenteerd en de administrator van het portaal neemt geen verantwoordelijkheid voor en vereenzelvigt niet met de gepresenteerde opinies.